Confesion

Panginoon, pagal na ang
Puso ko sa pangangarap
Taglay itong mithiin
Sa aking paglalakad malayo na ang narating
At ang alikabok nitong dinaanan
Ay nagiging balakid sa landas na tinahak

–Adelina Gurrea Monasterio, translation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.