Confesion

Panginoon, pagal na ang
Puso ko sa pangangarap
Taglay itong mithiin
Sa aking paglalakad malayo na ang narating
At ang alikabok nitong dinaanan
Ay nagiging balakid sa landas na tinahak

–Adelina Gurrea Monasterio, translation

Leave a Reply

Your email address will not be published.